UITSLUITINGSCRITERIA

The Healthcare levert in principe zorg aan iedereen die zorg wenst te ontvangen. Om het werk goed te kunnen blijven uitvoeren, worden er uitsluitingscriteria gehanteerd. Uitsluitingscriteria zijn kenmerken op basis waarvan wij bij voorbaat aan kunnen geven dat wij voor deze cliënten geen verantwoorde zorg kunnen leveren.

Onze uitsluitingscriteria zijn:
1 Patiënten met agressie problematiek.
2 Patiënten met verslavingsproblematiek.
3 Patiënten waarvan de woonomgeving niet veilig is.
4 Patiënten welke discrimineren.
5 Patiënten welke (seksuele) intimiderend gedrag vertonen.
6 Patiënten met een BOPZ-status of in de toekomst onder de Wet Zorg en Dwang.
7 Patiënten waarbij er sprake is van vrijheidsbeperkende maatregelen.
8 Patiënten waarbij zeer complexe verpleegtechnische handelingen zoals (beademing en intraveneuze medicatie) benodigd zijn, dit i.v.m. ontbreken van deskundigheid.
Scroll naar boven