THUISZORG NODIG?

The Healthcare staat de relatie met u, de zorgvrager centraal. Wij bieden kleinschalige en persoonlijke zorg- en dienstverlening, maar ook herkenbaarheid, transparantie en een hoge kwaliteit. Kwaliteit heeft daarom voortdurend onze aandacht.

ONZE DIENSTEN

The Healthcare biedt verschillende diensten aan op het gebied van zorg. Lees hieronder welke diensten dat zijn en wat deze inhouden.

Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging is aan de orde als u door een ziekte of een ongeneeslijk blijkende ziekte (handicap) niet in staat bent om u zelf zelfstandig te verzorgen. 

(Wijk) Verpleging

Wij bieden in uw vertrouwde omgeving ook verpleging aan als u ziek bent of na een ziekenhuisopname een verpleegkundige nodig heeft.

Huishoudelijke zorg

Wij bieden verzorging die bestaat uit ondersteuning op het gebied van dagelijkse bezigheden in het huishouden binnen uw eigen woonomgeving.

Begeleiding & ondersteuning

Met zorgzame begeleiding helpen wij onze cliënten die ondersteuning nodig hebben met het brengen van structuur en ritme in het leven. Het doel is om zelfstandigheid van onze cliënten te vergroten.

Jeugdhulp

Wij bieden ouders met kinderen die een (lichte) verstandelijke beperking hebben hulp met dagelijkse persoonlijke verzorging en individuele begeleiding onder toezicht van een Social Worker. Ook verlenen we verpleging voor kinderen met een medische zorgvraag. 

Zorg voor ouderen

ONZE WERKWIJZE

Wij bieden iedereen vrijblijvend een zorggesprek aan. In dit gesprek wordt samen met u vastgesteld welke zorg u nodig heeft, hoe vaak en wanneer. Er zal voldoende ruimte zijn om uw wensen en behoefte aan te geven. Mocht u nog geen indicatie hebben aangevraagd, dan kunnen wij u ondersteunen bij de aanvraag. 

Of u in aanmerking komt voor zorg is ter beoordeling van uw zorgverzekeraar en/of de gemeente waar u woonachtig bent. Wanneer u over een zorgindicatie beschikt, stellen wij een zorgovereenkomst op.

Aan de hand van de indicatie en uw wensen/behoeften wordt er een persoonlijk zorgleefplan opgesteld. Wij gaan bij het leveren van de zorg altijd uit van uw wensen en behoeften. Ook zal de manier waarop de ondersteuning geboden wordt in het plan komen te staan.

Voor het zorggesprek plannen wij de nodige tijd in, wij komen indien gewenst bij uw thuis en het gesprek is kosteloos. 

Hoe kunnen wij u helpen?

Graag nodigen wij u uit voor een vrijblijvende zorggesprek!

The Healthcare biedt zorg en begeleiding aan mensen die door ouderdom, een handicap, psychische klachten en/of maatschappelijke problemen moeilijkheden ervaren.

Als u afhankelijk bent van zorg of zorg moet regelen voor uw naasten, dan wilt u dat uw wensen voorop worden gesteld. 

Daarom vinden wij dat zorg altijd om persoonlijke benadering vraagt.

Wij helpen u graag zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Onze zorg begint daar waar u het niet meer zelf kan. 

Wij zullen daarom altijd in eerste instantie kijken naar uw mogelijkheden in plaats van alleen naar uw beperkingen.

Team The Healthcare

5/5
Scroll naar boven