OVER ONS

THE HEALTHCARE

Wij zijn een nieuw, jong en een dynamisch zorginstelling, waar de zorgvrager centraal staat. Bij The Healthcare bieden wij kleinschalige en persoonlijke zorg- en dienstverlening, maar ook herkenbaarheid, transparantie en een hoge kwaliteit. Kwaliteit heeft daarom voortdurend onze aandacht.

Wij zijn op verschillende manieren bezig met het verbeteren, onderzoeken en (laten) toetsen van onze prestaties. Dit doen wij door ons aan te sluiten bij de wensten van onze klanten, daar afspraken over te maken en onze afspraken op een verantwoorde manier na te komen. Kwaliteit bij ons betekent een tevreden klant!

Professionele diensten die door The Healthcare worden geleverd voldoen aan voorgeschreven kwaliteitseisen. Afspraken over onze dienstverlening worden vastgelegd in een zorgovereenkomst. Al onze vakkundige medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en werken conform een gedragscode. 

Veelgestelde vragen:

The Healthcare is sinds 2022 actief in de zorgbranche. De nieuwe stichting is officieel opgericht op 1 december 2021 en sindsdien gevestigd in Rijswijk.

Stichting The Health Care levert zorg op maat voor PGB budgethouders en particuliere zorgvragers, die thuis hulp of begeleiding nodig hebben bij de huishouding en verzorging. Hierbij ligt de focus met name op kinderen met een beperking (jeugdhulp).

BESTUURSTER
E. Gültekin
Toezichthouder
TOEZICHTHOUDER
S. Mansour
TEAM
The Healthcare

DOELSTELLING

“Het bieden van persoonsgerichte zorg- en begeleiding om mogelijkheden voor de client te ontwikkelen waarbij hij/zij zolang mogelijk thuis kan blijven wonen.”

Scroll naar boven